THÔNG BÁO

Thông báo chung

  TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT Nhằm mở rộng phát triển, trường ngoại ngữ Việt Nhật tuyển giáo viên dạy tiếng Nhật với thông tin như sau: ★ Cần tuyển: - Tuyển 04 giáo viên Nam - Nữ độ tuổi 22 ~ 30, dạy tại trường Việt Nhật. ★ Yêu cầu: - Trình độ tiếng Nhật tương đương từ N3 trở lên. - Ưu tiên các sinh viên năm cuối đang học đại học chuyên ngành Nhật Ngữ. - Yêu thích tiếng...
Xem Thêm
TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT Nhằm mở rộng phát triển, trường ngoại ngữ Việt Nhật tuyển giáo viên dạy tiếng Nhật với thông tin như sau: ★ Cần tuyển: - Tuyển 10 giáo viên Nam - Nữ độ tuổi 22 ~ 30, dạy tại trường Việt Nhật. ★ Yêu cầu: - Trình độ tiếng Nhật tương đương từ N3 trở lên. - Ưu tiên...
Xem Thêm
Hướng dẫn chuyển khoản học phí: Bước 1: chuyển khoản qua một trong các ngân hàng bên dưới. Giữ lại biên lai khi giao dịch bằng ATM, giữ lại tin nhắn chuyển khoản,... Bước 2: nhắn tin đến số điện thoại ghi danh trường (0902 56 14 13) hoặc gởi Email đến (vietnhatschool@gmail.com) với nội dung: + Họ và tên học viên: ....... +...
Xem Thêm
Đáp án kỳ thi năng lực Nhật ngữ 07/07/2013. Đáp án tham khảo, độ tin cậy các phần chỉ vào khoảng 95% thôi nhé các bạn. Riêng đáp án phần choukai chính xác 100%. Đáp Án đề N3 (07/07/2013) 言語知識(文字・語彙) I 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 4 1 1 2 1 3 2 II 9 10 11 12 13 14 6 2 3 2 1 4 4 III 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 22 4 3 2 3 1 4 4 1 2 4 3 IV 26 27 28 29 30 15 1 2 4 4 2 V 31 32 33 34 35 15 3 3 1 2 3 言語知識(文法)・読解 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 3 3 2 4 1 1 2 3 2 3 1 4 4 II 14 15 16 17 18 20 4 1 2 3 2 III 19 20 21 22 23 20 1 3 2 4 4 IV 24 25 26 27 32 2 4 4 2 V 28 29 30 31 32 33 48 2 1 3 1 4 2 VI 34 35 36 37 32 1 3 2 3 VII 38 39 16 1 1 聴解 I 1 2 3 4 5 6 6 3 2 4 3 3 1 II 1 2 3 4 5 6 6 3 2 2 3 4 3 III 1 2 3 3 1 2 3 IV 1 2 3 4 4 3 1 2 1 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 2 3 2 3 1 1 3 2 Cách...
Xem Thêm
Đáp án kỳ thi năng lực Nhật ngữ 07/07/2013. Đáp án tham khảo, độ tin cậy các phần chỉ vào khoảng 95% thôi nhé các bạn. Riêng đáp án phần choukai chính xác 100%.   Đáp Án đề N1 (07/07/2013)                        言語知識(文字・語彙・文法)・読解 Điểm...
Xem Thêm
Đáp án kỳ thi năng lực Nhật ngữ 07/07/2013. Đáp án tham khảo, độ tin cậy các phần chỉ vào khoảng 95% thôi nhé các bạn. Riêng đáp án phần choukai chính xác 100%.   Đáp Án đề N2 (07/07/2013) 言語知識(文字・語彙・文法)・読解 I 1 2 3 4 5 5 1 3 2 4 4 II 6 7 8 9 10 5 4 3 1 1 1 III 11 12 13 14 15 5 4 2 3 1 4 IV 16 17 18 19 20 21 22 14 2 1 2 2 4 3 4 V 23 24 25 26 27 15 2 2 3 1 1 VI 28 29 30 31 32 15 4 3 3 3 2 VII 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 24 1 3 4 2 1 4 3 2 1 4 2 3 VIII 45 46 47 48 49 20 1 2 3 4 2 IX 50 51 52 53 54 20 3 1 4 3 2 X 55 56 57 58 59 30 1 2 4 2 2 XI 60 61 62 63 64 65 66 67 68 54 4 3 2 4 4 3 1 2 2 XII 69 70 12 3 4 XIII 71 72 73 18 1 1 3 XIV 74 75 12 3 1 聴解 I 1 2 3 4 5 5 2 2 3 3 3 II 1 2 3 4 5 5 3 4 3 4 2 III 1 2 3 4 5 5 3 2 4 1 4 IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 3 2 1 3 1 1 3 1 1 1 2 V 1 2 3 4 3 2 1 2   Cách...
Xem Thêm