THÔNG BÁO
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật - Trường ngoại ngữ Việt Nhật  THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT ★~ CAM KẾT 100% GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO TẠI NHẬT THỜI GIAN 1 NĂM ~★  Nhằm mở rộng phát triển, trường ngoại ngữ Việt Nhật tuyển giáo viên dạy tiếng Nhật với thông tin như sau: ★ Cần tuyển: - Tuyển 10 giáo viên Nam-Nữ. ★ Yêu cầu: - Độ tuổi: 22 ~ 25. - Trình...
Xem Thêm
  TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT Nhằm mở rộng phát triển, trường ngoại ngữ Việt Nhật tuyển giáo viên dạy tiếng Nhật với thông tin như sau: ★ Cần tuyển: - Tuyển 04 giáo viên Nam - Nữ độ tuổi 22 ~ 30, dạy tại trường Việt Nhật. ★ Yêu cầu: - Trình độ tiếng Nhật tương đương từ N3 trở lên. - Ưu...
Xem Thêm
TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT Nhằm mở rộng phát triển, trường ngoại ngữ Việt Nhật tuyển giáo viên dạy tiếng Nhật với thông tin như sau: ★ Cần tuyển: - Tuyển 10 giáo viên Nam - Nữ độ tuổi 22 ~ 30, dạy tại trường Việt Nhật. ★ Yêu cầu: - Trình độ tiếng Nhật tương đương từ N3 trở lên. - Ưu tiên...
Xem Thêm
Hướng dẫn chuyển khoản học phí: Bước 1: chuyển khoản qua một trong các ngân hàng bên dưới. Giữ lại biên lai khi giao dịch bằng ATM, giữ lại tin nhắn chuyển khoản,... Bước 2: nhắn tin đến số điện thoại ghi danh trường (0902 56 14 13) hoặc gởi Email đến (vietnhatschool@gmail.com) với nội dung: + Họ và tên học viên: ....... +...
Xem Thêm
Đáp án kỳ thi năng lực Nhật ngữ 07/07/2013. Đáp án tham khảo, độ tin cậy các phần chỉ vào khoảng 95% thôi nhé các bạn. Riêng đáp án phần choukai chính xác 100%. Đáp Án đề N3 (07/07/2013) 言語知識(文字・語彙) I 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 4 1 1 2 1 3 2 II 9 10 11 12 13 14 6 2 3 2 1 4 4 III 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 22 4 3 2 3 1 4 4 1 2 4 3 IV 26 27 28 29 30 15 1 2 4 4 2 V 31 32 33 34 35 15 3 3 1 2 3 言語知識(文法)・読解 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 3 3 2 4 1 1 2 3 2 3 1 4 4 II 14 15 16 17 18 20 4 1 2 3 2 III 19 20 21 22 23 20 1 3 2 4 4 IV 24 25 26 27 32 2 4 4 2 V 28 29 30 31 32 33 48 2 1 3 1 4 2 VI 34 35 36 37 32 1 3 2 3 VII 38 39 16 1 1 聴解 I 1 2 3 4 5 6 6 3 2 4 3 3 1 II 1 2 3 4 5 6 6 3 2 2 3 4 3 III 1 2 3 3 1 2 3 IV 1 2 3 4 4 3 1 2 1 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 2 3 2 3 1 1 3 2 Cách...
Xem Thêm
Đáp án kỳ thi năng lực Nhật ngữ 07/07/2013. Đáp án tham khảo, độ tin cậy các phần chỉ vào khoảng 95% thôi nhé các bạn. Riêng đáp án phần choukai chính xác 100%.   Đáp Án đề N1 (07/07/2013)                        言語知識(文字・語彙・文法)・読解 Điểm...
Xem Thêm
12