Lịch Khai Giảng

Lịch khai giảng lớp đặc biệt

  LỊCH KHAI GIẢNG KHỐI LỚP LUYỆN THI GIẢI ĐỀ N5 VÀ N4 CHO KÌ THI JLPT 7/2017                                             Nhằm tạo điều kiện cho những bạn có dự định lấy bằng N5, N4 trong kỳ thi JLPT năm nay 7/2017, Trường Ngoại Ngữ Việt Nhật sẽ mở các lớp Luyện giải đề vào các...
Xem Thêm
    LỊCH KHAI GIẢNG KHỐI LỚP HÁN TỰ - ĐÀM THOẠI - NGỮ PHÁP                                             Xem chi tiết thông tin lớp hán tự: http://ngoainguvietnhat.com/hoc-tieng-nhat-thong-tin-khoa-hoc/lop-han-tu.html Xem...
Xem Thêm
  LỊCH KHAI GIẢNG KHỐI LỚP NGỮ PHÁP                                             Xem chi tiết thông tin lớp hán tự: http://ngoainguvietnhat.com/hoc-tieng-nhat-thong-tin-khoa-hoc/lop-han-tu.html Xem...
Xem Thêm