Lịch Khai Giảng

Lịch khai giảng khối luyện thi

                                          Xem chi tiết thông tin lớp luyện thi cấp tốc N5: http://ngoainguvietnhat.com/tin-tuc/lop-luyen-thi-n5-cap-toc/thong-tin-lop-luyen-thi-n5-cap-toc.html Xem chi tiết thông tin lớp luyện thi N3: http://ngoainguvietnhat.com/tin-tuc/lop-luyen-thi-tieng-nhat-n3/thong-tin-lop-luyen-thi-n3.html Xem chi tiết thông tin lớp...
Xem Thêm
                                          Xem chi tiết thông tin lớp luyện thi cấp tốc N5: http://ngoainguvietnhat.com/tin-tuc/lop-luyen-thi-n5-cap-toc/thong-tin-lop-luyen-thi-n5-cap-toc.html Xem chi tiết thông tin lớp luyện...
Xem Thêm
  LỊCH KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI N3 LUYỆN THI N3 (Lấy N3 trong vòng 4 khóa - 2 tháng/khóa) Mã lớp Buổi/Tuần Thứ Giờ học Khai Giảng Tình trạng Ghi chú Đăng ký N3_K1 3 buổi 2,4,6 17:45~19:15 12/08/2013 kết thúc 2,5tr/tháng N3_K2 3 buổi  2,4,6 17:45~19:15 07/04/2014  kết thúc 2,5tr/tháng N3_K3 3...
Xem Thêm