Lịch Khai Giảng
  LỊCH KHAI GIẢNG LỚP VỠ LÒNG LỚP VỠ LÒNG ( 20 tiết + 1 buổi thi ) LỚP THỨ GIỜ HỌC KHAI GIẢNG ĐĂNG KÝ HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ VL285 3,5 13:30~15:00 22/08/2017 Còn đăng ký được Miễn phí [dk]VL 285[/dk] VL291 2,4 15:30~17:00 21/08/2017 Còn đăng ký được Miễn phí [dk]VL 291 [/dk] VL298 2,4 08:00~09:30 21/08/2017 Còn đăng ký được Miễn phí [dk]VL298 [/dk] VL300 3,5 15:30~17:00 22/08/2017 Còn...
Xem Thêm
                                          Xem chi tiết thông tin lớp luyện thi cấp tốc N5: http://ngoainguvietnhat.com/tin-tuc/lop-luyen-thi-n5-cap-toc/thong-tin-lop-luyen-thi-n5-cap-toc.html Xem chi tiết thông tin lớp luyện...
Xem Thêm
  LỊCH KHAI GIẢNG KHỐI LỚP LUYỆN THI GIẢI ĐỀ N5 VÀ N4 CHO KÌ THI JLPT 7/2017                                             Nhằm tạo điều kiện cho những bạn có dự định lấy bằng N5,...
Xem Thêm
LỊCH KHAI GIẢNG KHỐI LỚP SƠ CẤP  KHỐI LỚP SƠ CẤP {48 tiết (2 tháng) + 2 buổi thi}  LỚP 1 TUẦN  THỨ GIỜ HỌC KHAI GIẢNG ĐĂNG KÝ GIÁO TRÌNH  ĐĂNG KÝ  KHỐI SƠ CẤP 1 (Bài 01- Bài 07 Minna) SC1-K87 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 13/02/2017 Đã khai giảng  Miễn phí SC1-K88 3...
Xem Thêm
                                            LỊCH KHAI GIẢNG KHỐI LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC N5   LỚP  1TUẦN THỨ GIỜ HỌC KHAI GIẢNG TRẠNG THÁI GIÁO TRÌNH GHI CHÚ ĐĂNG...
Xem Thêm
                                          Xem chi tiết thông tin lớp luyện thi cấp tốc N5: http://ngoainguvietnhat.com/tin-tuc/lop-luyen-thi-n5-cap-toc/thong-tin-lop-luyen-thi-n5-cap-toc.html Xem chi tiết thông tin lớp luyện...
Xem Thêm
12